Equipament tècnic

L’equipament tècnic està en constant evolució. Actualment disposem del següent material:

Microfonia

Sistemes sense fils

 • 3 – DPA 4060 (solapa)

 • 1 – DPA 4066 (diadema)

 • 6 – ME 2 (solapa)

 • 1 – Sennheiser SKM300 G2

 • 2 – Sennheiser SKP500 G2

 • 6 – Sennheiser SK300 G2/G3

 • 6 – Sennheiser EW300 G2

Prèvis

Taula

Elements multipistes

DAW (Digital Audio Workstation)

Ordinadors (exclusius per a la feina)

 • 3 – Mac

Efectes (Hardware extern)

Peus Micro

 • 1 – Extensió activa Schoeps (Estèreo) R2C KC

 • 6 – Extensions actives Schopes RC

 • 4 – Extensions actives AKG Blue Line

 • 1 – DECCA Tree

 • 1 – Peu de 6m contrapesat

 • 1 – Peu de 3m

 • 13 – Peus estandar

Material de conexió

 • 1 – Manguera 50m 24 canals

 • 2 – Mangueres 25m 8 canals

 • 1 – Spliter passiu 16 canals

 • Cablejat de 2, 5, 7, 10, 20m suficient

Material d’escolta